TF News | เชียงใหม่กระทบหนัก! จากโควิด19 รายได้หดหาย เฉลี่ยเดือนละ 10,000 ล้านบาท

ยอดขายลดลง 20-80% ประสบปัญหา สภาพคล่อง ภาระหนี้ การว่างงาน ตกงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลถึงกลางปี 65 โดยเชียงใหม่มีวิสาหกิจ SMEs ทั้งหมด 95,000 ราย มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ SMEs ที่เป็นนิติบุคล 24,641

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors