แจกฟรี 20 ไอเดีย ตั้งชื่อบทความ ให้ดังปังเร็ว!

ชื่อบทความที่ดีคือหน้าด่านแรกที่ดึงดูดให้คนสนใจได้ ลองคิดดูว่าถ้าเราตั้งชื่อบทความแบบที่ใครเห็นแล้วก็ไม่อยากอ่าน เช่น การหารายได้แบบเราทำเอง , วิธีทำอาหารทั่วไปใครๆ ก็ทำได้ จะเห็นได้ว่า ชื่อบทความแบบนี้ไม่มีแรงดึงดูดใจมากพอ คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องอ่านบทความแบบนี้ก็ได้

Read more