20 ไอเดียธุรกิจเล็กๆ ทำคนเดียว รวยคนเดียว

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยน! วิถีการใช้ชีวิตของคนก็ต้องเปลี่ยนตาม ธุรกิจที่จะตอบโจทย์ได้ดีคือต้องสอดคล้องกับความต้องการของคนยุคใหม่ ธุรกิจที่เคยดีในสมัยก่อน ถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้ทันยุคสมัยก็จะค่อยๆ หายไปในที่สุด แล้วในปี 2567 นี้มีธุรกิจอะไรที่เล็กๆแต่โตไวได้บ้าง ลองไปดูไอเดียเหล่านี้พร้อมกัน

Read more