10 ตู้กด ทั่วโลกน่าสนใจ..ใครเห็นต้องร้องว้าว! ตู้แบบนี้ก็มีด้วยหรือนี่?

ในโลกของการค้าสมัยใหม่ วิวัฒนาการของสินค้าไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องขายตรงเพียงอย่างเดียวเทคนิคหลายอย่างทำให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ในรูปแบบของตู้ขายของอัตโนมัติที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มเป็นหลักเท่านั้นในประเทศไทย

Read more