TF News | “อย.” พิมพ์หลักฐานใบรับรองซื้อขายกัญชา สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ปัจจุบันมีผู้สนใจใช้ส่วนต่างๆของกัญชาจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารที่สามารถต่อยอดกลายเป็นธุรกิจใหม่ได้ ทาง อย. จึงจัดทำระบบสั่งพิมพ์หลักฐานรับรองการ รับ-ซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าส่วนของกัญชาที่นำมาใช้ถูกต้องตามกฎหมายจริง

Read more