TF News | บ้านรักภาษาเปิดคอร์สสอนภาษจีน ฟรี! สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

บ้านรักภาษาเปิดคอร์สสอนภาษาจีน ฟรี! สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความสามารถ ในการใช้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom ทุกวันศุกร์ เริ่ม 27 ส.ค. – 1 ต.ค.64 เวลา 16.30 – 18.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทันที!

Read more