7 ข้อนี้ดีแน่ หากธุรกิจของเรามีที่ปรึกษาแบบเจ๋งๆ

ที่ปรึกษา (Consulting) คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีระดับความรู้ที่มาพร้อมประสบการณ์และมากพอที่จะถ่ายทอดให้กับคนที่ทำธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาหรือคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตและหาวิธีการป้องกันไว้ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

Read more