5 วิธีเอาชนะความเศร้าเสียใจ

ยอมรับว่าคนเราทุกคน ต้องเคยผ่านเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่ทำให้เศร้าเสียใจมา แล้วแต่ว่าจะเศร้าเสียใจมากหรือน้อยเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า ความเศร้าเสียใจ เป็นอารมณ์ที่อยู่ติดตัวเราไปได้นานกว่าอารมณ์อื่นๆ 

Read more