3 CEO ระดับโลกกับนิยาม “ ลูกค้าคือพระเจ้า ” ของจริง!

ในโลกของธุรกิจสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกค้า และนั่นก็เป็นที่มาของวลีสุดฮิตที่เราคุ้นหูว่า “ ลูกค้าคือพระเจ้า ” นั่นหมายความว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสินค้าหน้าที่สำคัญคือดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเต็มที่

Read more