5 วิธีรับมือ เศรษฐกิจตกต่ำ การพลิกเกมส์ธุรกิจ เพื่อความอยู่รอด

ถ้าบอกว่าการคิดจะทำธุรกิจ สักอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่ยากยิ่งกว่านั้นคือธุรกิจที่มีอยู่แล้วจะทำอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างไรในภาวะที่เศรษฐกิจไม่สดใสเช่นนี้

Read more