Step by Step ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกิจรับจัดอาหาร โต๊ะจีน

เชื่อว่านี่คือธุรกิจที่หลายคนมองว่าน่าสนใจยิ่งสมัยก่อนที่วงการอาหารยังไม่ตื่นตัวมากนัก ไม่ว่าจะจัดงานหรือมีเทศกาลอะไรก็ตามคนก็ต้องนึกถึง “  โต๊ะจีน ” กันก่อนเสมอ

Read more