ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณ จะถูก Disrupt หรือไม่

ในช่วงปีสองปี ที่ผ่านมา Disruption กับ Transformation น่าจะเป็นคำที่คนในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะแวดวงธุรกิจน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะสองคำนี้มักปรากฏในสื่อต่างๆ หัวข้องานสัมมนา หนังสือตำรา

Read more

วิเคราะห์ทำเลให้เปิดร้าน SMEs แบบปัง!ดัง!โดน!

ปัจจัยสู่ความสำเร็จมีอยู่หลายประการถ้าไม่นับเรื่องพื้นฐานทั่วไปทั้งเงินลงทุน ทำเลที่ตั้ง คุณภาพสินค้า หรือว่าการประชาสัมพันธ์

Read more