นายกรัฐมนตรีหนุนกระทรวงอุตฯ ส่งเสริม มาตรฐานอาหารไทย ให้โปรโมทตราสัญลักษณ์ “รสไทยแท้” ไปทั่วโลก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หนุนโครงการ“ส่งเสริม มาตรฐานอาหารไทย และความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม”(Authenticity of Thai Food Industry) มอบนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร

Read more