เปลี่ยน 5 ทำเลยอดแย่ เป็น ทำเลยอดเยี่ยม!

การมองหา ทำเล ค้าขายเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนทำธุรกิจมักให้ความสำคัญเป็นดับแรกๆ แต่เราต้องไม่ลืมว่าทำเลที่ดีก็มีวันหมดอายุได้เช่นกัน

Read more

เข้าใจเมือง เลือกทำเล การค้า ไม่ยาก!

เรื่องของ เลือกทำเล ในการทำธุรกิจถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องมีการเลือกเฟ้นกันเป็นอย่างดี ยิ่งในตำราการค้าจีนด้วยแล้วนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก ยิ่งในสังคมเมืองปัจจุบันที่มีความหลากหลายของพื้นที่เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ “เมือง” ให้มากขึ้น

Read more