“เลื่อน-ยกเลิก-ขอเงินคืน” เจอแบบนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ควรทำอย่างไร

รายได้หลักของประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจาก “การท่องเที่ยว” แต่อย่างที่ทราบว่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในพื้นที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ส่งผลกระทบหลักในด้านการท่องเที่ยว

Read more