ALLA ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นางวัลลยา ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนที่ให้ความสนใจ เข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน และกระบวนการผลิต ณ

Read more

เดอะ เวย์ ร่วมแสดงความยินดี FoodMorph เปิดหลักสูตร “ GEM ”

แสดงความยินดี นายยาห์วายุ สดุดีปรีดา (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง (ที่2จากขวา) ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (ที่1จากชวา) ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร

Read more

เน็กซ์ เทคโนโลยี ฯ เปิดตัว “ นาโนโปรเทคพลัส ” นวัตกรรมปกป้องหน้าจอทัชสกรีนรูปแบบใหม่

กรุงเทพฯ/ พรรณสิณี บุรณ์ปาลิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ รัตนากร เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read more

เนสท์และธนาคารกรุงเทพ จัด Bangkok Bank InnoHub Demo Day

นายลอว์เรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมประกาศความสำเร็จ Bangkok

Read more

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทเนสท์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “ Demo Day ”

ธนาคารกรุงเทพและบริษัท เนสท์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “ Demo Day ” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้นบี 1 โรงแรมพาร์ค

Read more