10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! ส่วย

ส่วย กับ ภาษี เป็นการจ่ายเงินของประชาชนเหมือนกันแต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกัน เพราะภาษีคือเงินที่เราเสียไปแล้วย้อนกลับมาพัฒนาประเทศ แต่ส่วยคือเงินที่เราต้องเสียให้กับผู้มีอำนาจอันเป็นการหาผลประโยชน์ใส่ตัว

Read more