ส่อง! ร้านอาหาร เหลือแค่ไหน? GP Food Delivery

กระแส Food Delivery แม้ตอนนี้ตัวเลขจะลดลงบ้างแต่ก็ยังถือว่าติดลมบนและเป็นอีกรูปแบบการขายที่คนทำธุรกิจยุคนี้ต้องนำมาใช้ ประเมินว่าตลาด Food Delivery ในปี 2567 จะมีมูลค่าประมาณ 8.6 หมื่นล้านบาท หรือหดตัว 1.0% จากปี 2566 แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารเฉลี่ยต่อครั้งน่าจะปรับเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.8% หรือมีราคาเฉลี่ยประมาณ

Read more