เปิดสูตร “หาจุดคุ้มทุน” คนทำธุรกิจต้องรู้!

การทำธุรกิจใดๆ ไม่ใช่แค่คิดว่ามีเงินแล้วจะเปิดร้านขายไปเรื่อยๆ สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จัก คำว่า “จุดคุ้มทุน” คำนี้หลายคนอาจรู้จักแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งและไม่รู้ด้วยว่าแท้ที่จริงสำคัญอย่างไร บางคนคิดว่าจุดคุ้มทุนก็คือการขายให้ได้เงินกลับมาเท่ากับที่จ่ายไป

Read more

เฉลย! จุดคุ้มทุนที่แท้จริงของธุรกิจ คิดยังไง

ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจ มักประสบกับปัญหาขาดความเข้าใจในเรื่องของ “ จุดคุ้มทุน หรือ Break-Even Point” โดยส่วนใหญ่มักจะมีความเข้าใจว่า เมื่อใดก็ตามที่ตนเองมีรายได้ จากการขายสินค้าและบริการเท่ากับรายจ่ายที่ตนจ่ายออกไป อาจจะคิดกัน เป็นรายเดือนหรือรายปี ก็ถือว่าตนเอง “คุ้มทุน” แล้ว

Read more