โจทย์เด็ดพิชิตเกรด 4 ป.2

หนังสือ โจทย์เด็ดพิชิตเกรด 4 ป.2 การฝึกทำโจทย์บ่อยๆ และสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบในแต่ละวิชา ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโจทย์เด็ดพิชิตเกด 4 ป. 2 เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นศักยภาพการทำข้อสอบของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้แก่

โจทย์เด็ดพิชิตเกรด

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเนื้อหาเหล่านี้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เมื่อหมั่นทำโจทย์เหล่านี้จนเชี่ยวชาญ

การลงสอบในสนามสอบจริงทั้งสอบเก็บคะแนหรือ สอบปลายภาคก็มั่นใจได้ว่าคะแนนสอบจะต้องพัฒนาขึ้นทุกครั้งแน่นอน

สารบัญ

  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
  • แบบทดสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/zze6PD

 

ขอบคุณภาพจาก : https://goo.gl/l7DExY , https://goo.gl/pEuYzZ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต