กลยุทธ์ การตลาด 360 สำหรับ SME ไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่เชื่อว่าการโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ คือ การที่นักโฆษณาสามารถพลิกแพลง หรือสร้างความดึงดูดใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ในแง่หลักจิตวิทยาการขายเกิดจากการที่ผู้บริโภคเข้าใจสื่อโฆษณาที่สร้างแรงจูงใจ และเกิดแรงบันดาลที่นำไปสู่การซื้อขาย

กลยุทธ์ทางการตลาดจัดเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีรูปแบบกลุยทธ์ให้เลือกมากมาย สำหรับนำมาปรับใช้เพื่อความเหมาะสมของธุรกิจ ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้บริโภค

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ควรที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ หรือ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการ สินค้า

กลยุทธ์ การตลาด 360
ว่ากันว่า เครปป้าเฉื่อยมาถูกทางแล้ว กับกลยุทธ์ การตลาด 360

ตลอดจนใช้เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและประหยัดที่สุด องค์กร หรือ ผู้ประกอบการที่มีความชำนาญที่เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการโฆษณาจึงนำกลยุทธ์ที่จะสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำไปสู่การดำเนินการขายสู่ผู้บริโภคในที่สุด

Social Media

โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการตลาดเชิงกลยุทธ์ตัวหนึ่ง จึงไม่น่าแปลกใจที่บรรดาเจ้าของธุรกิจทั้งหลายจะเห็นพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์คและนำไปสู่การนำมาเป็นเครื่องมือในการขยายกลุ่มลูกค้า สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หากทำได้ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้แล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในแง่ของการทำการตลาดให้กับองค์กรในยุคดิจิตอล

โซเชียลมีเดียชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสื่อสังคม เราใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดด้วยทัศนคติในเชิงบวก ต้องการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและมีส่วนร่วมการสนทนาของพวกเขา การทำตลาดให้กับสินค้า หรือ บริการผ่านทางออนไลน์ ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ผู้ประกอบการต้องมองสิ่งต่างๆ จากมุมมองของลูกค้าและมุมมองทางสังคม บอกต่อสิ่งที่เราเสนอให้กับลูกค้า จุดนี้เองที่ถือว่าเราประสบความสำเร็จในแง่ของการทำการตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดีย

คูปองออนไลน์

อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงมากขึ้น แม้กระทั่งคูปองที่เราเคยใช้แบบกระดาษก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปใช้คูปองแบบดิจิตอลแทน ซึ่งการใช้คูปองออนไลน์นี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายและลูกค้า คูปองออนไลน์ได้พัฒนามาจากรูปแบบการพิมพ์คูปองออกมาจากอินเทอร์เน็ต และนำไปใช้เป็นส่วนลดเหมือนกับคูปองทั่ว ๆ ไป ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ต เพื่อความลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของนักออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

กระแสของคูปองดิจิตอลมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่มองเห็นประโยชน์จากช่องทางดังกล่าว รูปแบบคูปองออนไลน์ เป็นแหล่วงรวมส่วนลดและสิทธิพิเศษ ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ กลยุทธ์ของผู้ขายสินค้าแต่ละรายจะออกแบบคูปองในลักษณะใดๆ ถือเป็นการรวมกลุ่มลูกค้าเพื่อซื้อสินค้า

เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้รับรู้ว่าลูกค้าได้จับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในราคาถูก กลยุทธ์นี้ยังเป็นพื้นที่ออนไลน์ สำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่สนใจที่จะทำการตลาดให้กับแบรนด์ของตนเองเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

crap2
คนเข้าแถวยาวเหยียด สะท้อนการตลาดรอบด้าน

โปรแกรมความภักดี

ทุกวันนี้ผู้บริโภคฉลาดขึ้น และเลือกซื้อมากขึ้น พวกเขาเลือกฟังในสิ่งที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับตนเองและคัดสิ่งที่น่าเบื่อทิ้งไป เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ ต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะจับความสนใจของผู้บริโภค ที่โดดเด่นและทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอยากได้สินค้านั้นมาไว้ในครอบครอง

การใช้สื่อ หรือ กลยุทธ์ ต้องสามารถสื่อถึงประโยชน์แท้จริงที่ผู้บริโภคได้รับ พวกเขาต้องการเห็นถึงคุณลักษณะและประโยชน์จำเพาะทุกสิ่งที่ผู้บริโภคได้ยิน เห็น สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการตอบสนองของพวกเขาในอนาคต

หากได้รับการตอบสนองจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น การสร้างความไว้วางใจในตัวสินค้า เป็นปราการด่านสำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้ามากขึ้น เพราะความไว้วางใจนี้เองที่เป็นปราการด่านสำคัญ อันนำไปสู่การขาย

การโฆษณารูปแบบดั้งเดิม

ในขณะที่การตลาดยุคดิจิตอลได้เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มผู้บริโภคที่ยังให้ความสำคัญกับสื่อรูปแบบเดิม เช่น ทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา เมื่อเทคโนโลยีและสื่อมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย โดยทุกอย่างจะเริ่มถูกนำมารวมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้วิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ดังนั้นเราจะเริ่มเห็นการสื่อสารเต็มรูปแบบ การใช้สื่อดั้งเดิมเข้าผสมผสานกับสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ ที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ในทุก ๆ สื่อและช่องทางที่ลูกค้าอยู่

เช่น กลยุทธ์การตลาดที่จะมีทั้งสื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ การใช้ตำแหน่งของลูกค้า ทั้งหมดเหล่านี้มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

ทาง ThaiSMEsCenter เชื่อว่าการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และขยายการเจริญเติบโตในอนาคตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับงบประมาณด้วยเช่นกัน ไม่มีมาก หรือ น้อย แต่ต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรมากที่สุดเช่นกัน

ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจและยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ  เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และให้ทันยุคสมัยค่ะ

 

บทความ และรูปภาพโดย ThaiSMEsCenter.com