eKYC ทางเลือกที่ดีกว่าในการเซ็นเอกสารออนไลน์

เมื่อพูดถึงงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลงลายเซ็น โดยเฉพาะกับงานบัญชีต่าง ๆ ที่ใช้เอกสารจำนวนมาก และต้องนั่งเซ็นเอกสารอยู่ทุกครั้ง รวมไปถึงการส่งเอกสารผ่าน Messenger หรือส่งเอกสารไปที่บ้าน ก็ทำให้เอกสารล่าช้า หรืออาจจะสูญหายได้

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors