วิธีการเลือกทำเลที่ตั้ง ร้านค้าปลีก ให้โดน

การเลือกทำเลที่ตั้ง ร้านค้าปลีก หรือ Store Location เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจค้าปลีกประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต้องใช้ทั้งความรู้ การวิเคราะห์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ให้เหมาะกับการดำเนินธุรกิจการค้าปลีกแต่ละประเภท

โดยคำนึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนนั้นๆ อำนาจการซื้อ การแข่งขันของกิจการประเภทเดียวกัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ได้มีวิธีการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าปลีก ให้โดน ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ มาฝากเจ้าของธุรกิจค้าปลีกทุกๆ ท่าน ทั้งที่เป็นธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ที่กำลังจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ค้าปลีก

ปัจจัยที่ใช้ประกอบการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้า

ร้านค้าปลีก

 1. จำนวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร ถ้ามีความหนาแน่นมาก จุดผู้คนสัญจรผ่าน จะได้เปรียบ เช่น 7-11 จะใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเปิดสาขาในแต่ละพื้นที่
 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของประชากรในแต่ละพื้นที่ อำนาจการซื้อของผู้บริโภคบริเวณนั้น เช่น ทำเลในเมืองจะมีอำนาจการซื้อที่ดีกว่า ย่านชานเมือง
 3. อำนาจซื้อของประชากร ในอาณาบริเวณนั้นเป็นผู้มีงานทำ มีรายได้เป็นส่วนมาก ทั้งหญิงชาย อาจเป็นย่านที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากจะมีอำนาจซื้อมาก
 4. พฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคอยู่ในเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีความต้องการซื้อสินค้ามาก
 5. โครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวก แก่ประชากรในพื้นที่นั้นๆ เช่น รถไฟฟ้า ถนนหนทาง สิ่งเหล่าจะบ่งบอกถึงความเจริญของเมืองว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น เซ็นทรัลไปตั้งศูนย์การค้าย่านบางใหญ่ นนทบุรี ที่รถไฟฟ้าไปถึง
 6. คู่แข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกันในบริเวณนั้น ถ้ามีคู่แข่งมาก อาจต้องเหนื่อยหน่อย แต่ต้องรู้จักสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น ให้กับร้านค้า สินค้า การบริการ เพื่อดึงดูดลูกค้า

ทฤษฎีการวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าปลีก

yu3

 1. การคำนวณระยะทาง และระยะเวลา ที่ลูกค้าเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งศูนย์การค้าขนาดใหญ่มักใช้ทฤษฎีนี้ผสมผสานในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์การค้า ส่วนใหญ่จะใกล้ชุมชน จังหวัด เป็นต้น
 2. การวิเคราะห์ผู้ใช้บริการจากระยะทางในรัศมีรอบๆ กิจการค้าปลีก โดยใช้แผนที่กำหนดให้ศูนย์การค้าของเราเป็นศูนย์กลาง เช่น 7-11 ตั้งในชุมชน อาคาร ริมถนน ปั้มน้ำมัน ที่ผู้คนสัญจรผ่าน
 3. ใช้หลักการวิเคราะห์ การคาดการณ์แนวโน้ม และความเป็นไปได้ของตลาด คือ การประมาณการยอดขายรวมของตลาดค้าปลีกทั้งตลาดในแต่ละพื้นที่ ถ้าทำเลพื้นที่ไหนมียอดการขายสูง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในพื้นที่นั้นๆ สูง
 4. การประเมินความเป็นไปได้ของยอดขาย จะมีผลในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงาน ตรงนี้จะเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกของคุณเอง ถ้าสาขาแรกมีการเติบโต ยอดขายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ตัดสินใจเลือกทำเลขยายสาขาได้ง่ายขึ้น
 5. ดัชนีความอิ่มตัวของธุรกิจค้าปลีก ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ หรือต้องเลิกกิจการ คือมีผู้ประกอบการค้าปลีกเข้ามาในตลาดมากจนเกินไป ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูง ต้องมีกลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาช่วย บางครั้งอาจต้องลดราคาแข่งขันกัน ซึ่งกลยุทธ์ราคาอาจทำให้ธุรกิจไปไม่รอด ส่งผลต่อตลาดค้าปลีกโดยรวมต้องพัง
 6. การออกไปจับจ่ายนอกพื้นที่ มักจะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการพิเศษเฉพาะอย่าง ซึ่งผู้ซื้อเชื่อว่าต้องไปซื้อจากแหล่งที่ดีที่สุด หรือจากร้านที่เชื่อถือได้ เช่น การซื้อเครื่องเสียง ผู้ซื้อจะเข้าไปซื้อในเมือง เพื่อซื้อจากโชว์รูมของบริษัทโดยตรง หรือธุรกิจขายอุปกรณ์ตกแต่ง สร้างบ้าน ส่วนใหญ่จะเลือกทำเลที่ตั้งย่านชานเมือง รอบๆ ตัวเมือง

ลักษณะทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก

hu5

 1. ย่านการค้าในเมือง เช่น ตลาดสด ตลาดนัด พื้นที่ให้เช่าตามออฟฟิศต่างๆ เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภท
 2. ย่านการค้าชานเมือง เป็นสถานที่ผู้คนชอบสัญจรผ่านไปมาเป็นประจำ เช่น ศูนย์การค้าต่างๆ มักนิยมไปตั้ง
 3. ย่านการค้าที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการเดินทาง หาซื้อง่าย เช่น ร้านสะดวกซื้อต่างๆ
 4. ย่านการค้าตามแนวถนน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาถนนนั้นๆ เป็นประจำ เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกประเภท คอมมูนิตี้มอลล์ เอ้าท์เล็ตต่างๆ ร้านค้าในปั้มน้ำมัน
 5. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ทำเลนี้แม้จะมีศักยภาพ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องทำการศึกษาค่าเช่าพื้นที่ในแต่ละศูนย์การค้า จำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการในแต่ละวัน

yu4

เห็นหรือยังว่าทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีกในยุคปัจจุบัน มีให้ผู้ประกอบการค้าปลีกได้เลือกมากมาย แล้วแต่ว่าจะเลือกทำเลที่ตั้งแบบไหน ให้เหมาะกับธุรกิจค้าปลีกของตัวเอง และต้องมีกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายรองรับในแต่ละพื้นที่ด้วย

เจ้าของธุรกิจค้าปลีก พ่อค้า แม่ขาย รวมถึงผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขายของ หารายได้เสริม ที่กำลังมองหาทำเลค้าขายสินค้าดีๆ มีศักยภาพ ทั่วไทย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/5zbhJY

[Total: 188    Average: 2.4/5]
วิธีการเลือกทำเลที่ตั้ง ร้านค้าปลีก ให้โดน written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 2.4/5 - 188 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors