สถาบันอาหาร จัดสัมมนาฟรี “การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร”

Read more