TA TC คนค้าขายต้องรู้ กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย 10 เท่า

จำนวนลูกค้าและมูลค่าการซื้อ มีความสำคัญสำหรับพ่อค้าแม่ขาย รวมถึงคนในแวดวงค้าปลีก เพราะมีผลต่อการประเมินและคำนวณยอดขายสินค้าในแต่ละวัน ซึ่งวิธีการการคำนวณหรือประเมินยอดขายสินค้า เราสามารถยึดหลักการตามหลักคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ ที่ธุรกิจค้าปลีกนิยมใช้กัน ก็คือ TC จำนวนลูกค้า คูณ TA มูลค่าการซื้อ = ยอดขาย

Read more