เช็คตัวเอง ด่วน! Slippery Slope ไหลลื่นแบบคนล้มเหลว

มีผลการวิจัยระบุว่าอัตราความผิดพลาดล้มเหลวที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 15% ของการทำงานแต่ละครั้ง ซึ่งความผิดพลาดระดับนี้จะเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้ดีที่สุด โดยไม่รู้สึกว่ายากหรือง่ายจนเกินไป

Read more