ออกแบบร้านให้ได้ล้าน! ( Retail Design )

การเปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้าจะต้องให้ความสำคัญกับ เรื่อง BRAND เป็นอย่างมาก เพราะในห้างสรรพสินค้านั้น มีร้านค้าอยู่หลากหลาย โดยมีระดับสินค้าและบริการที่ต้องเป็นมาตรฐาน ซึ่งร้านค้าเหล่านี้เราอาจจะเรียกได้ว่า “RETAIL SHOP”

Read more

หลักสูตร กลยุทธ์ การออกแบบร้านค้าปลีก (Retail Design)

การเปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้า จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง BRAND เป็นอย่างมาก เพราะในห้างสรรพสินค้านั้น มีร้านค้าอยู่หลากหลาย โดยมีระดับสินค้าและบริการที่ต้องเป็นมาตรฐาน ซึ่งร้านค้าเหล่านี้เราอาจจะเรียกได้ว่า “RETAIL SHOP”

Read more

Retail Design การออกแบบร้านในห้าง ให้โดนใจ!

สวัสดีครับ วันนี้ จะขอมาแชร์เรื่องงาน Retail Design ที่เป็นส่วนที่ผมได้ให้บริการออกแบบสำหรับร้านค้าในแบรนด์ต่างๆนะครับ

Read more

Retail Design แตกต่างจากงานออกแบบอื่นอย่างไร?

วันนี้ขอเล่าเรื่องการทำงานของบริษัท ES Design ของผม เป็นการแชร์ให้ฟังกันนะครับ ปัจจุบัน เรารับเฉพาะงานออกแบบอย่างเดียว และเป็นการออกแบบงาน Retail โดยเฉพาะ

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors