TF News | บังคับใช้แล้ว! พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องแจ้งราคาสินค้าทุกชิ้น

ห้ามให้ลูกค้า “inbox” เข้ามาสอบถามราคาโดยเด็ดขาด โทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับ 25% ของค่าปรับ สอบถาม/ร้องเรียน กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 – เดลินิวส์ –

Read more

กฎหมายใหม่ค้าขายออนไลน์ ต้องระบุราคา ห้าม Inbox

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ให้ต้องติดตามนั้นคือการประกาศกฏหมายที่พูดถึงการแสดงราคาและรายละเอียดสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์

Read more

8 ข้อห้าม! ของการเขียน E-Mail ในธุรกิจ SMEs

อีเมล “ E-Mail ” สื่อแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าส่งไปแล้ว ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้รับหรือได้รับน้อยกว่าที่คาดไว้

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors