8 ข้อห้าม! ของการเขียน E-Mail ในธุรกิจ SMEs

อีเมล “ E-Mail ” สื่อแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าส่งไปแล้ว ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้รับหรือได้รับน้อยกว่าที่คาดไว้

Read more