KFC แตกไลน์ทำแบรนด์เสื้อผ้า สไตล์ “finger lickin”

ทำธุรกิจ ต้องห้ามหยุดนิ่ง เมื่อใดที่เราหยุดนั่นหมายถึงโอกาสที่จะถูกแซงจากคู่แข่งจำนวนมาก และไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

Read more