GET BACKED : ระดมทุนร้อยล้านสร้างฝันสตาร์ทอัพ

ธุรกิจหรือนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีเงินลงทุน…จุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่คือ ไอเดียที่ยอดเยี่ยม แต่หากขาดเชื้อเพลิงที่มากพอและต่อเนื่อง ย่อมขับเคลื่อนไปได้ไม่ไกล

Read more

10 หนังสือมาใหม่น่าอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม จากสำนักพิมพ์ Think Beyond

วันนี้ทาง www.ThaiSMEsCenter.com มีหนังสือมาใหม่จาก สำนักพิมพ์ Think Beyond มาฝาก เอาใจผู้ที่รักในการอ่าน ผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือผู้ที่อยากหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ด้วยหนังสือมาใหม่ทั้ง 10 เล่ม ที่จะทำให้คุณเข้าใจ เข้าถึงการทำธุรกิจและความรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

Read more

“รวม 7 หนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน” จากสำนักพิมพ์ Think Beyond

www.ThaiFranchiseCenter.com ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Think Beyond เอาใจผู้ที่รักในการอ่าน กับ 7 หนังสือมาใหม่น่าอ่าน ที่มีทั้งเรื่องของกลุ่มการลงทุน หลักจิตวิทยา หรือแม้กระทั้งการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ฯ จะถูกใจผู้อ่านมากน้อยหรือไม่ไปดูกัน

Read more