3 แบรนด์กับ กลยุทธ์การตลาด ที่พัฒนาตัวเองให้อยู่เหนือคู่แข่งตลอดกาล

ขึ้นชื่อว่าธุรกิจการขับเคี่ยวแข่งขันกันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การจะอยู่รอดในเวทีที่มีคู่แข่งจำนวนมาก เรื่อง กลยุทธ์การตลาด เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด หลายแบรนด์ที่ก้าวมาสู่การเป็นผู้นำได้นั้นต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และกลยุทธ์ทางการตลาดที่มากมาย สิ่งสำคัญที่มากกว่าการอยู่เหนือคู่แข่งคือการรักษาความเป็นผู้นำนั้นให้อยู่รอดปลอดภัยได้นานที่สุด

Read more