บุญตงกี่ vs ข้าวมันไก่ไห่หนาน

หากพูดถึงร้านข้าวมันไก่ชื่อชั้นระดับภัตตาคารที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย คงต้องมีชื่อ “ข้าวมันไก่บุญตงกี่” จากสิงคโปร์ และ “ข้าวมันไก่ไห่หนาน” จากจีน ทั้งสองแบรนด์มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินธุรกิจขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ เรื่องราวของทั้งสองแบรนด์น่าสนใจอย่างไร วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบ

Read more