Grab เวียดนาม นำเสนอวิธีรับของอย่างถูกต้องในช่วง COVID 19

หนึ่งในธุรกิจที่เฟื่องฟูยุค COVID 19 ได้แก่บริการเดลิเวอรี่ ซึ่งก็มีหลายค่ายในประเทศไทยที่ให้บริการนี้ จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ภาครัฐรณรงค์ให้คน “หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และหลายบริษัทก็ให้พนักงาน Work From Home รวมถึงการที่ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวทำให้ช่องทางของเดลิเวอรี่เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลานี้

Read more