‘คนรักกล้วยไม้’ จะพลาด ‘ Blooming Orchid 2017 ’ ได้ไง

เป็นไม้ดอกที่มีความทนทาน อายุยาวนาน หลากหลายสายพันธุ์ สีสันสวยงาม สมควรยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งดอกไม้ ที่กล่าวมาจะเป็นอื่นใดไม่ได้ นอกจาก ‘กล้วยไม้’ ไม้ส่งออกอันดับต้นๆ ของไทย ที่มีในธรรมชาติมากกว่า 25,000 ชนิด

Read more

การปลูกดอกดาวเรือง

ดาวเรือง เป็นไม้ดอกที่ปลูกง่าย โตเร็ว แต่ค่อนข้างตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เช่น การให้น้ำ ช่วงแสง อุณหภูมิ ความชื้นโครงสร้างดิน และธาตุอาหาร ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อลักษณะคุณภาพ

Read more