How to อยู่บ้านยังไง ไม่ให้เบื่อ COVID-19

ภาครัฐเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง และพยายามลดกิจกรรมทางสังคม รวมถึงให้อยู่บ้านกันมากขึ้น ไม่นับรวมคนที่ต้อง “กักตัว” เพราะไปในสถานที่เสี่ยงหรือมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19

Read more