เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกับสมาร์ทเอสเอ็มอี ปั้นรายการ “ชีวิตเปลี่ยนได้” ปลุกแรงบันดาลใจ SMEs

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( เอสเอ็มอีแบงก์ ) จับมือสถานีโทรทัศน์สมาร์ทเอสเอ็มอี สร้างสรรค์รายการน้ำดี “ชีวิตเปลี่ยนได้”

Read more