SIPA Tech Meetup ขอเชิญร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 26 ตุลาคม 13.00 น. Beat Hotel (BTS:พระโขนง)

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนา SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration ภายใต้กิจกรรมการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

Read more

อบรมฟรี! การปลูกผัก และดูแลผักในภาชนะ

ประชาสัมพันธ์อบรมฟรีเกี่ยวกับเกษตร ได้แก่ การปลูกผัก และดูแลผักในภาชนะ และการใช้จุลินทรีย์ในการบำรุงดินเพื่อปลูกพืช

Read more