10 ข้อผิดพลาดที่แฟรนไชส์ซี เจ็บสุด!

แบรนด์แฟรนไชส์ ที่ประสบความสำเร็จในโลก ส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ หรือ แฟรนไชส์ซี เพราะแฟรนไชส์ซีมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตของกิจการ

Read more