TF News | อ่วม! ไทยแอร์เอเชีย ประกาศไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน 100% ส.ค. 64

“ไทยแอร์เอเชีย” รายได้เป็นศูนย์ จากมาตรการห้ามบินในพื้นที่แดงเข้ม เดือน ก.ค. 64 จ่ายเงินเดือนพนักงาน 50% ที่เหลือ เลื่อนไปจ่าย ก.ย. 64 และหยุดกิจการชั่วคราวในเดือน ส.ค. 64 เพื่อให้พนักงานรับการช่วยเหลือจากประกันสังคม

Read more

เปิดสถิติวิกฤตเลิกจ้าง-ปิดกิจการ ปี 62 หนัก! ว่างงาน 3.55 แสนคน ปิดโรงงาน 1,989 แห่ง

ต้องยอมรับว่า วิกฤตเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ส่อเค้าลุกลามหนักขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่เลิกจ้างพนักงาน แต่นับจากช่วงกลางปีเป็นต้นมา

Read more