การทำไข่เยี่ยวม้า

เงินลงทุน เป็นค่าอุปกรณ์ประมาณ 1,000 บาท ไข่เป็ดประมาณ 3 บาท/ฟอง (เงินลงทุนสำหรับไข่ และส่วนผสมต่างๆ ขึ้นอยู่กับประมาณไข่ที่จะซื้อ)

Read more