ห้องประชุมให้เช่า ดีต่อ SMEs มากกว่าการเช่าออฟฟิศ!

ในฐานะของการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนั้น หลาย ๆ ครั้ง คุณมีความภาคภูมิใจที่คุณมีในสิ่งที่บริษัทใหญ่ ๆ ไม่มี นั่นคือความใกล้ชิด ความกลมเกลียวกันในองค์กร การที่งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่า

Read more