เจ้าของธุรกิจกุมขมับ! วิกฤตเด็กไทยเกิดน้อยกระทบธุรกิจมหาศาล

ย้อนไประหว่างปี 2506-2526 อัตราการเกิดของเด็กไทยเฉลี่ยปีละ 1,000,000 คน โดยในปี 2514 มีอัตราการเกิดสูงสุดถึง 1,200,000 คน อัตราการเกิดที่มากในช่วงนั้นถึงขั้นที่เรียกว่า “สึนามิประชากร” กันทีเดียว

Read more