5 กลยุทธ์ดีที่สุดคือชูจุดยืนในความเป็นตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่ความเป็นตัวของตัวเองนั้นสำคัญที่สุด แต่ในทางธุรกิจคำว่า จุดยืน ของตัวเองก็ต้องอิงหลักของการตลาดนั้นคือ ยืนอย่างไรให้ตัวเองโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

Read more