เมื่อ Digital Live มาแรง สื่อหลักอย่างทีวี ต้องระวังให้ดี!

เหตุการณ์สำคัญ ที่สุดของเมืองไทยตอนนี้คงไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่าเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ที่กินพื้นที่หลายจังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

Read more