TF News | CP ALL ส่ง 7-Eleven ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

CP ALL ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven กว่า 12,587 สาขา และธุรกิจในเครือ เข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” นำสินค้าอุปโภคบริโภคจัดโปรโมชั่นพิเศษ มอบส่วนลดสูงสุด 50%

Read more