TF News | ฉุดไม่อยู่! กัญชง-กัญชา ราคาพุ่งสูงสุด 45,000 บาท

กระแสแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดกัญชง-กัญชา พืชเศรษฐกิจตัวใหม่! ส่งผลให้ราคากัญชา ทั้งใบ ลำต้น ราก เปลี่ยนไปแบบวันต่อวัน ซึ่งราคา ใบกัญชาสด กิโลกรัมละ 15,000 บาท ใบกัญชาแห้ง 40,000 บาท ลำต้นกัญชา 15,000 บาท และรากกัญชา

Read more