ธุรกิจสร้างบุญกุศล..เปิดร้านสังฆภัณฑ์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ประเทศไทยได้เชื่อว่าเป็นเมืองพุทธแม้จะมีศาสนาหลากหลายแต่ทุกคนก็สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ธุรกิจหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญจึงเป็นช่องทางอาชีพน่าสนใจ แต่หากใครมองว่าเป็นแค่ธุรกิจเฉพาะทางมีคนสนใจแค่บางกลุ่มซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่กลุ่มลูกค้าที่ดูว่าเหมือนน้อยนี้แต่ความจริงมีกำลังซื้อหลากหลายและกระจายตัวอยู่ค่อนประเทศเลยทีเดียว

Read more