แบบนี้ก็ได้เหรอ! 7 จุดอ่อนที่ใช้ดีๆก็มีประโยชน์กับธุรกิจ

เขากล่าวที่เราเคยได้ยินกันตลอดมาคือ “เราควร พัฒนาตัวเอง ให้แข็งแกร่งและปกปิดจุดอ่อนที่เรามีให้หมดไป” เมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าจุดอ่อนเหล่านั้นดูจะไม่มีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเราแม้แต่น้อย และหลายคนยังปรามาสว่าจุดอ่อนเหล่านี้เป็นตัวฉุดรั้งความเจริญในชีวิตซะอีกด้วย

Read more