TF News | ธุรกิจโคม่า! ป.ตรีจบใหม่ 2.8 แสนคนถูกปิดประตูจ้างงาน

เด็กจบใหม่ตกงานอีกระลอก เมื่อธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต้องปิดกิจการ รวมยอดสะสม 2 ปี กว่า 5.4 แสนคน ปลายปีนี้กลุ่มที่รัฐ-เอกชนจ้างชั่วคราวหมดสัญญาทะลักออกสู่ตลาดแรงงานอีกบาน คาดยอดคนตกงานเพิ่มอีกเป็นล้าน

Read more